II седница - 25.05.2021 - Годишњи план пореске контроле за 2021. годину

II седница - 25.05.2021 - Контролне листе Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Републичка комунална инспекција, Инспекција за железнички саобраћај), Министарствa финансија (Буџетска инспекција, Управа за спречавање прања новца), Министарствa трговине, туризма и телекомуникација (Тржишна инспекција)

I седница - 30.03.2021 - Усвајање преосталих годишњих планова инспекција за 2021. годину

I седница - 30.03.2021 - Годишњи извештаји о раду инспекција у 2020. години

I седница - 30.03.2021 - Усвајање Стратешког плана буџетске инспекције Министарства финансија

I седница - 30.03.2021 - Контролне листе Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства (Сектор пољопривредне инспекције) и Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре (Републичка комунална инспекција)

I седница - 30.03.2021 - Усвајање Извештаја о раду Радне групе за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид-19

I седница - 30.03.2021 - Извештај о реализацији трогодишњег акционог плана за запошљавање службених лица који обављају послове инспекцијског надзора

III седница - 05.03.2021 - Извештај о раду Контакт центра за 2020. годину

III седница - 05.03.2021 - Књига инспекцијске праксе - допуњено издање

II седница - 27.01.2021 -      Контролне листе Министарствa здравља (Инспекција за лекове и медицинска средства, Здравствена инспекција), Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре (Републичка комунална инспекција, Одсек за инспекцијске послове железничког саобраћаја, Инспекција за државне путеве), Министарства унутрашњих послова (Управа за управљање ризиком)

II седница - 27.01.2021 - Усвајање Планова рада републичких инспекција за 2021. годину

I седница - 1.12.2020 - Контролне листе Министарства трговине, туризма и телекомуникација (Инспекција за информациону безбедност), и Министарства привреде (Метролошка инспекција)

XXXVIII седница - 14.09.2020 - Контролне листе Министарства трговине, туризма и телекомуникација (Инспекција за поштанске услуге), Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Инспекција за послове железнице)

XXXVII седница - 28.08.2020 - Контролне листе Директоратa за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Министарствa финансија (Управа за игре на срећу, Буџетска инспекција), Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Инспекторат за рад), Министарства трговине, туризма и телекомуникација (Сектор тржишне инспекције), Министарства омладине и спорта (Одељењe спортске инспекције), Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Републичка комунална инспекција), Републичког геодетског завода (Геодетска инспекција), и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Сектор пољопривредне инспекције)

XXXIV седница - 30.01.2020 - Контролне листе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Инспекције за послове железнице), Министарства трговине, туризма и телекомуникација (Сектор тржишне инспекције), Министарства здравља (Одељењe здравствене инспекције)

XXXII седница - 17.12.2019 - Контролне листе Министарства трговине, туризма и телекомуникација (Тржишна инспекција, Министарства државне управе и локалне самоуправе (Управни инспекторат), и Министарства финансија (Управа за игре на срећу)

XXXI седница - 28.10.2019 - Контролне листе Министарства трговине, туризма и телекомуникација (Туристичка инспекција) и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Шумарска и ловна нспекција)

XXX седница - 22.10.2019 - Свечана седница Координационе комисије за инспекцијски надзор и састанак координације донатора - „Пет година реформе инспекције у Србији и наредни кораци у процесу реформе“ 

XXVI седница - 10.07.2019 - Контролне листе Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Грађевинска инспекција, Републичка комунална инспекција), Министарствa трговине, туризма и телекомуникација (Тржишна инспекција, Туристичка инспекција),  Министарствa просвете, науке и технолошког развоја (Просветна инспекција)

XXV седница - 28.05.2019 - Контролне листе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Инспекторат за рад и Инспекција за социјалну заштиту), Министарства здравља (Инспекција за лекове и медицинска средства) и Републичког геодетског завода ( Геодетска инспекција)

XX седница - 21.01.2019 - Контролне листе Министарства трговине, туризма и телекомуникација (Сектор тржишне инспекције), Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Инспекторат за рад), Министарства државне управе и локалне самоуправе (Управни инспекторат), Министарства рударства и енергетике (Инспекција опреме под притиском)