Задаци

Задатак радне групе је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора над изградњом објеката, безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, као и контроле законитости рада привредних субјеката који се баве изградњом објеката.
Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.
О заједничким инспекцијским надзорима инспекције достављају извештај Руководиоцу радне групе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Чланови

Радна група за безбедност објеката функционише у саставу: 

 1. Зоран Павловић, Руководилац радне групе, Министарство рударства и енергетике, Сектор за инспекцијски надзор;

 2. Весна Руменић, Заменик руководиоца радне групе, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Одељење републичке грађевинске инспекције;

 3. Мила Пузић Трнавац, секретар радне групе, инспектор Управе за превентивну заштиту у Сектору за вандредне ситуације, Министарство унутрашњих послова;
 4. Миодраг Окиљевић, инспектор Управе за безбедност и здравље на раду Инспектората за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 5. Урош Ђурђевић, начелник Одељења за инспекцију опреме под притиском,  Министарство рударства и енергетике, 
 6. Бранко Илић,  начелник Одељења за електроенергетску инспекцију Сектор за енергетику, Министарство рударства и енергетике;
 7. Драгана Босиљчић, начелник Одељења за удесе и хемикалије Сектора за надзор и предострожност у животној средини, Министарство заштите животне средине; 
 8. Мирјана Јаковљевић, републички спортски инспектор Министарства омладине и спорта, Одсек за инспекцијске послове у спорту;
 9. Нена Дармановић, инспектор Инспекције социјалне заштите Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 10. Адис Берберовић, сарадник за грађевинске дозволе и уговоре, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);
 11. Јована Цвјетковић, технички секретар Националног удружења заштите од пожара Републике Србије (НУЗОП);
 12. Дарко Дрндић, менаџер саветодавног центра и послови цивилне заштите на локалном нивоу Сталне конференције градова и општина;
 13. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији

Извештаји